• Türkmenabat şäherindäki derýaçylyk orta hünär okuw mekdebi
  • +993(422)74452
  • deryacylyk@sanly.tm
Dalaşgärleri kabul etmek dowam edýär.

“Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň Türkmenabat şäherindäki derýaçylyk orta hünär okuw mekdebinde 2022-nji ýylyň Iýul aýynyň 11-inden bäri okuwa isleg bildirýän dalaşgärleriň resmi iş kagyzlaryny kabul ediş topary öz işini dowam edýär.Okuwa isleg bildirýänler Awgust aýynyň 13-ne çenli resminamalaryny tabşyryp bilerler.

Toparyň agzalary A.Pirliýew, G.Annageldiýewa ýaşlary hünärlere ugrukdyrmakda, hünär saýlamakda ýakyndan kömek berýärler. Awgust aýynyň 16-17-19-20-si günleri dalaşgärleriň saýlap alan hünäri boýunça synaglar geçiriler.