• Türkmenabat şäherindäki derýaçylyk orta hünär okuw mekdebi
  • +993(422)74452
  • deryacylyk@sanly.tm

Türkmenabat şäherindäki derýaçylyk orta hünär okuw mekdebi

Türkmenabat şäherindäki derýaçylyk orta hünär okuw mekdebiniň orta hünär bölüminde şu günki günde 880 talyp, başlangyç hünär bölüminde 83-dan gowrak talyp bilim alýar.

0
Talyp
0
Talyp
0
Mugallym

Mugallymlar

Türkmenistanyň kanunçylygynyň esaslary dersinden mugallym
Türkmenistanyň jemgyýetçilik durmuşyny öwreniş dersinden mugallym
Sanly ykdysadyýet dersinden mugallym
Matematika dersinden mugallym
Häzirki zaman kompýuter tehnologiýasy dersinden

Habarlar

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýiti pähim paýhasyndan joşup çykan “Türkmenistanyň elektroenergetika kuwwaty” atly kitabyny Türkmenabat şäherindäki derýaçylyk orta hünär okuw mekdebinde zähmet çekýän mugallymlara we okaýan talyplara ýetirmek maksady bilen okuw mekdebimizde dabaraly çäre geçirildi.