• Türkmenabat şäherindäki derýaçylyk orta hünär okuw mekdebi
  • +993(422)74452
  • deryachylyk_14@sanly.tm

Türkmenabat şäherindäki derýaçylyk orta hünär okuw mekdebi

Türkmenabat şäherindäki derýaçylyk orta hünär okuw mekdebiniň orta hünär bölüminde şu günki günde 852 talyp, başlangyç hünär bölüminde 123-den gowrak talyp bilim alýar.

0
Talyp
0
Talyp
0
Mugallym

Mugallymlar

Türkmenistanyň kanunçylygynyň esaslary dersinden mugallym
Türkmenistanyň jemgyýetçilik durmuşyny öwreniş dersinden mugallym
Sanly ykdysadyýet dersinden mugallym
Matematika dersinden mugallym
Häzirki zaman kompýuter tehnologiýasy dersinden

Habarlar

"Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly" bilen baglanyşykly geçirilen wagyz - nesihat çäresi.